Zikaron Yashan

Chaim Levy

2023 – Circle

 

Tirbachu Va’Tisadu

Yaron Malihi, Dudu Barzilai

2023 – Circle

Malabi

Michael Barzelai

2023 – Circle

Sod Ha’Havana

Shlomo Maman

2022 – Partners

Hitach Ad Sof Hazman

Gadi Bitton

2023 – Partners